Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Người Việt ở Đài Loan biểu tình phản đối Formosa

Từ khóa

Nói để họ hiểu hơn về hiểm hoạ mà người dân VN phải gánh chịu bởi Formosa gây ra ,cũng như những gì họ đang phải chịu ,nhưng họ hơn chúng ta nhiều vì họ được quyền lên tiếng ,còn người Việt thì không có quyền đó.

Nói để họ biết là chúng ta đồng hành với họ và cũng hy vọng họ đồng hành cùng chúng ta trên con đường đòi hỏi quyền lợi ,bảo vệ môi trường và sự sống.

Tôi tâm đắc một câu nói của người Đài “chúng ta điều là những con người bằng xương ,bằng thịt ,điều được cha mẹ sinh ra ,thì người VN cũng vậy ,chúng ta không nên đùng đẩy hiểm hoạ cho nhau ,mà phải cũng nhau đẩy lùi hiểm hoạ. Chúng ta điều là con người ,chúng ta cần sự bình đẳng.”


Yunlin chợt nắng ,chợt mưa ,chúng tôi dầm mưa để nói họ nghe ,họ cũng dầm mưa để nghe chúng tôi nói.

Lê Tuyền- ngày 10 tháng 06 năm 2017.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon