Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Hà Tĩnh : Còn hơn 121 tỷ đồng chưa chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

Từ khóa

Sở NN-PTNT Hà Tĩnh cho biết, đến ngày 3/6, tổng giá trị bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển được UBND tỉnh phê duyệt là 1.298,5 tỷ đồng. Nhưng…Nhưng đến ngày 3/6, cấp huyện mới chi trả được 1.187,7 tỷ đồng; tồn đọng (chưa phê duyệt giá trị bồi thường cấp huyện) 121,6 tỷ/3.481 đối tượng, chủ yếu thuộc các nhóm: Nuôi trồng thủy sản; lao động không thường xuyên và khai thác thủy sản. Cụ thể: Nghi Xuân tồn đọng 6,5 tỷ/579 đối tượng; Thạch Hà 18,6 tỷ/179 đối tượng; Lộc Hà 17,3 tỷ/1.097 đối tượng; Cẩm Xuyên 51,2 tỷ/357 đối tượng; huyện Kỳ Anh 7,6 tỷ/620 đối tượng và thị xã Kỳ Anh 20,17 tỷ đồng/649 đối tượng.

Nguyên nhân dẫn đến việc chi trả bồi thường chưa hoàn tất là do các địa phương chưa phát huy được hết vai trò của cộng đồng thôn xóm trong việc kê khai, xác nhận thiệt hại; các văn bản hướng dẫn không thống nhất; một số đối tượng lao động nhiều nghề, chưa xác định được nghề nào mang lại thu nhập chính. Riêng đối tượng nuôi trồng thủy sản, hiện còn 398 cơ sở bị thiệt hại với giá trị 72,2 tỷ đồng chưa được cấp huyện phê duyệt.

Lý do chủ yếu là hồ sơ chỉ có xác nhận của cộng đồng về số lượng giống thả; số lượng thiệt hại không có hóa đơn chứng từ mua giống; không có biên bản xác nhận thiệt hại tại thời điểm chết, trong khi đó số tiền bồi thường lớn nên các địa phương còn băn khoăn về mức độ tin cậy của hồ sơ.

Tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát lại kỹ càng, chính xác, chặt chẽ các đối tượng thiệt hại, phấn đấu hoàn thành chi trả bồi thường trước ngày 30/6 theo quy định của Chính phủ.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon