Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

KẾT THÚC VIỆC KHIẾU KIỆN FORMOSA

Từ khóa

Thông tin chính thức từ nhóm linh mục tư vấn cho bà con Quỳnh Lưu khởi kiện Formosa Hà Tĩnh là đã thuyết phục bà con quay về sau khi ủy thác cho Linh Mục Nguyễn Đình Thục và một nhóm đại diện tiếp tục đi nộp đơn kiện.
Có vài bạn chat riêng hỏi ý mình về vấn đề này, thôi thì nói chung ra đây cho rộng đường dư luận.
Trước tiên, chúng ta không đi cùng bà con trong đoàn biểu tình thì đừng nói rằng quyết định của các đức cha là đúng hay sai. Việc bà con ngư dân đồng ý thực hiện theo sự tư vấn của đức cha nói lên đó là ý chí của họ. Đừng khoát cho bà con Quỳnh Lưu cái áo quá rộng. Mục đích của bà con là đi kiện, còn tranh đấu chính trị tiếp tục vì môi trường và dân chủ tự do là trách nhiệm của cả nước.
Công cuộc tranh đấu với Formosa Hà Tĩnh và các thế lực bao che cho nó là một cuộc tranh đấu dài hơi và các vị linh mục đã hết sức cố gắng ở vai trò tư vấn, họ sát cánh cùng bà con thì họ biết cái gì là lợi nhất cho bà con trong từng thời điểm. Có những chiến thuật tỏ ra dũng cảm trong nhất thời nhưng tổn hại về lợi ích lâu dài là những chiến thuật thiếu chiều sâu.
Và sau cùng, chúng ta không thể kêu gọi tiếp tục tranh đấu bằng máu của người khác một khi máu đã đổ xuống. Trách nhiệm đứng lên đối diện với những sai trái, bất công, độc tài nói chung...và với Formosa Hà Tĩnh nói riêng phải coi là trách nhiệm của toàn dân.
Cuộc khiếu kiện này đã hoàn thành vai trò của nó, đó là đánh động cho dư luận đừng quên sinh tử phù Formosa và lộ ra những lỗ hổng trong các lực lượng có trách nhiệm về an ninh quốc gia của ngành công an và của đảng. Với gần 1000 người mà làm được đến thế là quá tốt rồi.
Là người đấu tranh, chúng ta cố gắng tiết kiệm mọi thứ cho quần chúng đang đi theo chúng ta là điều cần lưu ý.
NAD

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon