Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

FORMOSA GET OUT OF VIETNAM !!!

Từ khóa

14.02.2017
FORMOSA GET OUT OF VIETNAM !!!
Cha G.B Nguyễn Đình Thục hô lớn: "Một ngày, hai ngày, ba ngày chưa đến nơi thì một tuần sẽ đến. Chúng ta phải làm để cho thế giới thấy được công việc của chúng ta là quan trọng và chúng ta sẽ không hổ thẹn với con cháu chúng ta sau này !"
Father G.B Nguyễn Đình Thục said aloud: "If we can't do it in one day, two days, three days, we will achieve in a week. We have to keep fighting to show the world the importance of our mission and for not being ever ashamed with our next generations !"
Le Père G.B Nguyễn Đình Thục a prononcé à haute voix "Si nous n'y arrivons pas en un jour, deux jours, trois jours, nous y arriverons dans une semaine. Nous devons persévérer afin de montrer au monde l'importance de notre mission et pour que nous n'ayons pas honte envers nos générations futures !"

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon